ترازوی خانگی

موجود نیست
1000 گرم

<font size="4" font color="black"> <span>اين ترازوها به صورت وارادتي یا ساخت ایران بوده و&nbsp;<br>مدل هاي آن متفاوت مي باشد</span>&nbsp;<br><span>مورد مصرف فقط در منازل و کنترل وزن می باشد.<br>کلیه ترازوهای خانگی فاقد استاندارد های ملی می باشد.</span> </font>


نظرتان را با دیگران به اشتراک بگذارید!  

با نظر دادن میتوانید دیگران را از استفاده این محصول بهره‌مند سازید!