مسابقات دارت

مقام دوم دومين دوره مسابقات دارت قهرماني کشور ويژه آقايان، يادواره ميرزا سردار جنگل. رشت –بهمن 1384

گروه : PAGE

برچسب :